FANDOM


Vohu Manah

2040014000
ระดับ Normal เลเวล 10 Charge Turn O O O Hp -
Hard 20 O O O  -
Very Hard 30 O O O -
Extreme 50 O O O 1.08m
Maniac 75 O O O  -
ธาตุ ดิน
ไม้ตาย
Normal Mode   アヴェスター ( Avesta )
สุ่มทำดาเจมธาตุดิน 1 เป้าหมาย ดีบัพเดธ Status 100 (ตายทันทีเทิร์นหน้า) และบัพเพิ่มพลังโจมตีขนาดใหญ่มากให้เป้าหมาย
ヴェンディダード ( Vendidad )
สุ่มทำดาเมจธาตุดิน6ครั้งใส่ทีมเรา
OVERDRIVE Mode 不滅の聖性 ( Immortal Holiness )

ทำดาเมจธาตุดินใส่ทีมเราทั้งหมด
และดีบัพคำสาปStatus 12 ดีบัพตาบอด Status 32ใส่ทีมเรา
บัพรีเจนให้ตัวเองStatus 2 เทิร์นละ 50000

ท่าลับ

(ใช้ตามเงื่อนไข)

不滅の聖性  ( Immortal Holiness ) HP 25%
ทำดาเมจธาตุดินใส่ทีมเราทั้งหมด และดีบัพคำสาป Status 12ดีบัพตาบอด Status 32ใส่ทีมเรา บัพรีเจน Status 2ให้ตัวเอง เทิร์นละ 50000


ตารางไอเทมที่สามารถแลกได้

ของแลก รอบ จำนวนรอบ ไอเทม1 ไอเทม2 ไอเทม3 คำอธิบาย
2040014000 1 1

10011
20

10010
30

10012
10

ซัมมอนธาตุดิน
เพิ่มโจมตีธาตุน้ำ 40%
50% 3ดาว
60% 4ดาว
กดใช้ดีบัพตาบอดใส่ศัตรูทีั้งหมด

2 2

10011
40

10010
80

10012
30

3 3

10011
60

10010
120

10012
50

4 4

10011
80

10010
150

10012
70

1040500300 1 1

10011
15

10010
20

10012
5

ปืนแห่งการพิพากษา

สกิลเพิ่มโจมตี ธาตุดินขนาดใหญ่
ไม้ตายทำดาเมจธาตุดินขนาดใหญ่มาก
มีผลเพิ่มป้องกัน

2 2

10011
30

10010
50

10012
20

3 3

10011
50

10010
80

10012
40

4 4

10011
75

10010
100

10012
60

1030101900-vert 1 1

10009
10

10011
5

10010
3

ทุกชิ้นสกิลเพิ่มโจมตีธาตุดินขนาดกลาง
ไม้ตายทำดาเมจธาตุดินขนาดใหญ่
มีผลเพิ่มป้องกัน

2 2

10009
50

10011
15

10010
10

3 3

10009
80

10011
20

10010
20

4 4

10009
100

10011
25

10010
30

2020021000 - 5

10009
10

ใช้เป็นอาหารให้ซัมมอน
Recovery2 -

2/day

max 20

10009
5

10010
5

แลกได้ทุกวัน วันละ 1 ขวด

5ขวด/เดือน

Jp 1 20

10009
10

10010
3

มีค่าเท่ากับ 10JP ต่อชิ้น
2 10

10009
20

10010
5

3 10

10009
30

10010
10

1029900000 10

10009
20

10010
20

10012
3

ใช้อัพเลเวลสกิลอาวุธ
1039900000 (1) 5

10011
30

10010
50

10012
10

ใช้อัพเลเวลสกิลอาวุธ
2001 1 3

10009
30

10010
15

10012
5

ใช้ปลดลิมิทคาแรคเตอร์
ใช้อัพเกรดอาวุธสงคราม

2 3

10009
60

10010
30

10012
10

3 3

10009
100

10010
50

10012
15

2002 1 3

10011
50

10010
60

10012
20

ใช้ปลดลิมิทคาแรคเตอร์
2 3

10011
100

10010
120

10012
40ตารางดรอปไอเทมที่ใช้ในการแลก

item Normal Hard Very Hard Extreme Hell
10009 1-4 0-4 3-7 1
10010 1-4 3-5 5-10 1
10011 0-2 1-3 3-4 1
10012 0-1 0-2 1-3 1


ตารางไอเทมที่ใช้ในการปลด4ดาว

ภาพ ไอเทม               หาได้จาก
2040014000 10009 200 อีเวนท์ Vohu Manah
10010 200 อีเวนท์ Vohu Manah
10012 100 อีเวนท์ Vohu Manah
49 5 ดรอปจาก Yggdrasil Magna เกาะ Magna
2002 1 หาได้ทั่วไป ดรอปจากบอสระดับ extreme ขึ้นไป หรือหาได้จากอีเวนท์ทั่วไป
1 5 หาได้ทั่วไป หาได้จาก co-op เควสประจำวัน ดรอปจากบอสซัมมอน(ห้อง6คน)ระดับ HL
1040500300 103 20 หาได้จาก Yggdrasil Magna [HIGH LEVEL] หรือแลกเอาในร้านค้า
113 3 หาดรอปจาก Medusa [HIGH LEVEL] หรือแลกได้ที่ร้านค้า
1032 80 เควสพิเศษประจำวัน

ผสมเองในร้านค้า

1333 100 เควสพิเศษประจำวัน

ผสมเองในร้านค้า

4061 200 บดอาวุธประเภทปืนแล้วจะได้มา( sr ขึ้นไป )
5031 200 บดซัมมอนธาตุดินแล้วจะได้มา ( sr ขึ้นไป )
K20631 30 Coop Extra Stage 2-2


ข้อแนะนำในการต่อสู้

เจ้าแห่งการพิพากษา โวมานา ตัวบอสค่อนข้างสู้ง่าย อัดไม่ค่อยแรง แต่ตี Double Attack ค่อนข้างบ่อย แต่เม็ดชาร์จเกจค่อนข้างเยอะ จึงทำให้บอสใช้ไม้ตายไม่บ่อยเท่าไหร่ ไม้ตายที่ต้องระวังของบอส คงเป็น 

Avesta สุ่มทำดาเมจธาตุดินใส่ 1 ตัวละคร แต่ที่อันตรายคือบอสจะดีบัพเดธ Status 100 (ตายทันทีเทิร์นหน้า)  ไม้ตายตอน Overdrive ก็ยังดีบัพบอด Status 32 กับคำสาป Status 12(ฟื้นเลือดไม่ได้) แถมบัพรีเจน Status 2ตัวเองอีกเทิร์นละ 50000 ฉะนั้นถ้าทีมมีตัวละครที่แก้สถานะผิดปรกติหรือลบบัพด้วย จะทำให้สู้ชนะไม่ยาก


Vohu Manah: สิ่งแปดเปื้อนทั้งปวงจงอย่าได้หวนกลับสู่ดวงดาว
โว10 OVER DRIVE
Vohu Manah: เป็นไงล่ะ นี่ล่ะพลังแห่งความถูกต้อง
โว1

Vendidad*

*กฎที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหมู่มาร เป็นระเบียบวินัยและพิธีกรรมของพระ นอกจากนี้ยังว่าด้วยเรื่องจักรวาล ประวัติศาสตร์ และนรก สวรรค์อีกด้วย

Normal Mode

สุ่มทำดาเมจธาตุดินใ่ส่ทีมเรา 6 ครั้ง สามารถใช้ตัวละครที่มีอบิลิตี้บัพปกป้อง Status 75 รับการโจมตีแทนได้

Vohu Manah: จงสลายหายไปกับแสงสว่างซะ
โว3

Avesta*

  • ชื่อคัมภีร์ในศาสนาโซโรอัสเตอร์

Normal mode

สุ่มทำดาเมจเดี่ยว และดีบัพเดธ Status 100 (ตายทันทีในเทิร์นหน้า) ใส่ตัวละคร 1 ตัว

ควรใช้อบิลิตี้แก้สถานะผิดปรกติแก้ทันที

Vohu Manah: จงชำระมณฑิลอันแปดเปื้อน Immortal Holiness!!!!!
โว4

Immortal Holiness

Overdrive mode

ทำดาเมจธาตุดินใส่ทีมเราทั้งหมด พร้องกับดีบัพ ตาบอด Status 32 ดีบัพคำสาป Status 12 (ฟื้น HP ไม่ได้) ใส่ทีมเรา

พรัอบกับบัพรีเจน Status 2 HP ให้ตัวเอง (เทิร์นละ 50000) หากใช้อบิลิตี้แก้สถานะผิดปรกติแก้ จะแก้บัพที่ร้ายแรงที่สุดก่อน ในกรณีนี้คือคำสาป

Vohu Manah: อุก อาาาาาา
โว9

Break

Vohu Manah: เยี่ยมมาก ไว้เจอกันใหม่
โว6

The End

ไม้ตายลับ (HP 25%)
โว4

Immortal holiness

Overdrive mode  

ทำดาเมจธาตุดินใส่ทีมเราทั้งหมด และดีบัพตาบอดStatus 32 ดีบัพคำสาปStatus 12(ฟื้นhpไม่ได้) ใส่ทีมเรา  และบัพรีเจนhpStatus 2ให้ตัวเอง (เทรินละ50000)   ให้ใช้ตัวละครที่มีอบิลิตี้แก้สถานะผิดปรกติทันทีเมื่อเจอท่านี้ หรือถ้ามีอบิลิตี้ลบบัพ  ใช้ลบบัพรีเจนบอสก็พอช่วยได้บ้าง


ซัมมอนและตัวละครที่แนะนำ

ภาพ คำอธิบาย
2030024000 (ซัมม่อน)คาบังเคิล(ดิน)ใช้เป็นใบกลาง กดใช้เพิ่มพลังโจมตีธาตุดิน 50% และตัดดาเมจธาตุดิน 50% (ไม่นับของจีนแดงที่ได้ผลครึ่งเดียว)
2040013000 (ซัมม่อน)บาลล์ กดใช้จะลบบัพ 1 อย่างทั้งทีม ใช้เป็นใบกลาง
2040017000 (ซัมม่อน)ไซเรน ดีบัพหัวใจใส่บอส มีโอกาสที่บอสจะไม่ตีธรรมดาหรือใส่ไม้ตายใส่เรา
3040000000 01 กาเวน เป็นตัวละครธาตุลมตัวเดียวที่มีอบิลิตี้ตัดดาแมจ
3040012000 01 เมเทร่า มีดีบัพหัวใจ มีลดเม็ดศัตรู เรื่องการทำดาเมจก็ไว้ใจได้อีก
3040058000 01 เฮนเรียท มีซัพอบิลิตี้เพิ่มโอกาสใช้ดีบัพติดมากขึ้นทั้งทีม และยังมีอบิลิตี้ลด cd อบิลิตี้ ใช้ลดอบิลิตี้ที่สำคัญ เช่น อบิลิตี้ตัดดาแมจ ทำให้รับมือบอสได้ง่ายขึ้น
3040021000 01 เรน่า มีอบิลิตี้แก้สถานะผิดปรกติที่คูลดาวน์เพียง3เทริน
3030066000 01 ฮาเซน มีอบิลิตี้ฟื้นฟูhpให้ทั้งทีม และยังมีอบิลิตี้เพิ่มป้องกันทั้งทีมอีกด้วย
3030099000 01 สึบาสะ มีอบิลิตี้รักษาอาการผิดปรกติทั้งทีม และยังมีอบิลิตี้เพิ่มป้องกันธาตุดินให้อีกด้วย
รับข้อมูลจาก "http://th.gbf.wikia.com/wiki/Vohu_Manah?oldid=9152"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki