FANDOM


3040006000 01
ถ้าคุณอยู่สองต่อสองกับยูเอล(ユエル (SSR))คุณจะ...
 
2
 
1
 
2
 
6
 
6
 
23
 

แบบสำรวจถูกสร้างขึ้นที่ 18:10 เมื่อ 19 ธันวาคม 2558, และมี 40 คนเข้าลงคะแนนเสียง
รับข้อมูลจาก "http://th.gbf.wikia.com/wiki/Test_Polls?oldid=2917"