FANDOM


บัพ และ ดีบัพ

บัพคืออะไร?

บัพ คือ การเพิ่มความสามารถให้กับเป้าหมาย โดยบัพอาจเกิดได้จาก ผลของอบิลิตี้จากตัวละคร จากซัมมอน จากอบิลิตี้ของอาวุธหรือไม้ตายของอาวุธ และอื่นๆ

ดีบัพ คือ การลดความสามารถของเป้าหมาย อาจเกิดได้จากคล้า่ยๆข้างบนคือ จากอบิลิตี้ของตัวละคร จากซัมมอน จากไม้ตายของอาวุธ และอื่นๆ

บัพอื่นๆ คือ ไม่จัดอยู่ในประเภททั้งบัพและดีบัพ ส่วนมากจะเป็นบัพเฉพาะตัวของบอส บัพที่มีผลในเฉพาะทางเช่น บัพอักขระ Status 8015ของอาชีพ นินจา บัพเทรฮันท์ Status 36 บัพปกป้อง Status 75


แล้วถ้ารู้ประเภทของบัพจะเป้นประโยชน์อย่างไร?

สำคัญมาก อาชีพหลายอาชีพเช่น Sidewinder หรือตัวละครอีกหลายตัวที่ใช้ธนูเป็นหลัก มักจะมีซัพพอร์ทอบิลิตี้ประเภท เพิ่มโจมตีตามจำนวนดีบัพ ที่ติดอยุ่ที่ศัตรู ไม่นับบัพประเภทอื่นๆ อย่างเช่นเทรฮันท์ Status 36 บอสบางตัวเช่น ชูวาเลียร์ มีบัพ Sacrifice Status 3000 ที่ทำให้ตัวบอสเองพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามจำนวนดีบัพ และพลังป้องกันลดลงจากจำนวนดีบัพ  

อาชีพ Valkyria มีอบิลิตี้ Dual Impulse 64 3 ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโอกาสติด Double Attack Status 1004และ Triple Attack Status 1044 จากจำนวนบัพด้านบวก บัพธรรมดานั่นแหละ แต่ไม่นับดีบัพและบัพอื่นๆ 

ตัวอย่าง

บัพตัวอย่าง
บัพ ได้แก่ บัพเพิ่มโจมตีStatus 1 บัพเพิ่มป้องกันStatus 19 บัพเพิ่มโอกาสตีดับเบิลแอทแทค Status 1004

ดีบัพ จากภาพที่ตัวบอส ดีบัพลดป้องกันดีบัพStatus 11 (ทำให้ดีบัพติดง่ายขึ้น) ดีบัพลดป้องกันStatus 20 ดีบัพลดโจมตีStatus 10 ดีบัพลดป้องกันธาตุแสงStatus 1025

ดีบัพตาบอดStatus 32 กับ ดีบัพลดป้องกันธาตุมืดStatus 1026 เป็นผลข้างเคียงจากการใช้อบิลิตี้ ใช้อบิลิตี้ปรกติแก้ไม่ได้  (แต่สามารถแก้ได้จากอบิลิตี้ของตัวละครบางตัว)

บัพอื่นๆ บัพอักขระธาตุแสงStatus 8025ที่ตัวบอส หรือ บัพเทรฮันท์ Status 36 (บัพเทรฮันท์นีจะไม่มีวันหาย แม้บอสบางตัวจะมีอบิลิตี้ลบบัพตัวเองได้ก็ตาม)

บัพและดีบัพแต่ละอย่างใช้ซ้อนกันได้หรือไม่?

บัพและดีบัพสามารถใช้ซ้อนกัน (มีผลร่วมกันได้) ก็ต่อเมื่อประเภทของบัพเป็นคนละประเภท  

เช่นใช้อบิลิตี้ Rage3 14 3 ของอาชีพ Weapon Master หลังจากนั้นใช้อบิลิตี้ Rage2 14 3 ของอาชีพ Warrior จะไม่มีผลร่่วมกัน และจะมีผลแค่บัพ Rage3 14 3 เท่านั้น เพราะเป็นประเภทเดียวกัน คือบัพ 1 ข้างทั้งคู่

ในทางกลับกัน ถ้าเราใช้อบิลิตี้ Miserable Mist 44 4 ของอาชีพ Dark Fencer ลดโจมตีลดป้องกันอย่างละ 25% จากนั้นใช้อบิลิตี้ Armor Break 11 1 ของ Warrior ลดป้องกัน 20% จะมีผลร่วมกันคือ ลดป้องกันรวมเป็น 45%

*ข้อควรจำ ผลของการลดโจมตีและลดป้องกัน จะสูงสุดที่ 50% เท่านั้น จะไม่เกินไปกว่านี้


ตัวอย่าง ผลลัพธ์ของการใช้บัพหรือดีบัพ

1. ผลเกิดขึ้นตามปรกติ
ดีบัพ1

สำเร็จ อาจเกิดขึ้นได้อีกหลายกรณี

1.ดีบัพหรือบัพประเภทเดียวกันกับบัพก่อนหน้า แต่อันใหม่ประสิทธิภาพเหนือกว่า เช่นจากภาพ

ลดโจมตี 25% 44 4 (บัพสองข้าง) ถ้าอันเก่าเป็นบัพสองข้างเช่นกัน แต่ลดโจมตี (20%) จะถูกแทนด้วยอันใหม่แทน

2. บัพหรือดีบัพเป็นคนละประเภทกัน ถ้าเป้นคนละประเภทกันกับอันก่อนหน้าจะใช้ผลร่วมกันได้ เช่น อันเก่าลดโจมตี 20%11 1 (บัพข้างเดียว) อันใหม่ลดโจมตี 25% 44 4(บัพสองข้าง) ให้ผลร่วมกัน รวมเป็นลดโจมตี 45%

3.เป็นประเภทเดียวกัน แต่ประสิทธิภาพเท่ากัน จะถูกแทนด้วยบัพอันใหม่พร้อมเริ่มนับเวลาใหม่

เ่ช่นดีบัพอันเก่าลดโจมตี 25% 44 4 (บัพสองข้าง) ดีบัพอันใหม่ลดโจมตี 25% 44 4 (บัพสองข้าง) เวลาจะเริ่มนับใหม่แทน (ปรกติดีบัพถ้าใช้กับตัวบอสจะมีผลเป็นเวลาเฉลี่ย 180 วินาที ส่วนใหญ่)

2. MISS
ดีบัพ2

บัพหรือดีบัพไม่สำเร็จ เกิดขึ้นได้หลายกรณี

1.ดับัพหรือบัพไม่ตรงตามเงื่อนไข เช่นอบิลิตี้ Lead Drive 63 1 ของวัลคิรี่ (สายหอก) จะล็อคเบรคศัตรู เมื่อตอนอยู่สถานะเบรค หากอยู่สถานะปรกติ จะขึ้น MISS

2 ดีบัพไม่สำเร็จ ว่าวเอง อาจเป็นเพราะโอกาสติดดีบัพค่อนข้างต่ำ หรือตัวศัตรูมีค่ากันสถานะผิดปรกติที่ค่อนข้างสูง แนะนำให้ใช้ดีบัพ ลดป้องกันดีบัพ 65 4 หาได้ง่ายๆจาก อบิลลิตี้ EX ของ Superstar

3.GUARD
ดีบัพ3

จะขึ้นในกรณีเมื่อโดนดีบัพเท่านั้น หมายความว่า ดีบัพสำเร็จแล้ว แต่เป้าหมายมีสถานะที่ป้องกันบัพนั้นๆได้ จากภาพ บอสชูวาเลียร์  ป้องกันดีบัพอันเดด Status 33

สถานะ GUARD จะเกิดขึ้นกับฝ่ายเราก็ได้ หากใช้อบิลิตี้ประเภทกันสถานะผิดปรกติแน่นอน1ครั้ง หาได้ง่ายๆจากตัวฟรี คาตาริน่า SR 3030005000 01 หรือจากซัมมอน อพอลโล 4 ดาว 2040023000

4. NO EFFECT
ดีบัพ4

จะขึ้นก็ต่อเมื่อ บัพหรือดีบัพที่ใช้ เป็นประเภทเดียวกัน และ มีประสิทธิภาพต่ำกว่าอันเก่า

เช่น ถ้าเราใช้ดีบัพตาบอดStatus 32ของลูเซียส(ตัวละครใส่หมวกตามภาพ)ประสิทธิภาพตาบอดลูเซียสอยู่ระดับกลางๆ   โดยที่ดีบัพตาบอดอันเก่าเป็นของกันดาโกซ่า3040052000 01(ประสิทธิภาพตาบอดสูงสุดในเกมตอนนี้ แต่แค่20วิ)  อันใหม่ที่เราใช้จะไม่เกิดผล และขึ้น NO EFFECT ตามภาพ

บัพหรือดีบัพแต่ละชนิดมีประเภทอะไรบ้าง?

บัพแต่ละขนิดจะให้ผลร่วมกันได้ก็ต่อเมื่อ เป็นบัพคนละประเภท ซึ่งต่อจากนี้จะขอแยกย่อยไปทีละชนิด

รวมข้อมูลบัพดีบัพ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki