FANDOM


ดาเมจพื้นฐาน

พลังโจมตีพื้นฐานคือพลังดิบที่เป็นตัวเลขก่อนที่จะโจมตี (คิดซะว่าเป็นค่าพลังของตัวเราก็ได้) โดยสูตรอาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่ง แต่ว่าถ้าเราเข้าใจ จะทำให้เราสามารถเลือกอาวุธกับซัมม่อนได้มีประสิทธิภาพสูงสุด (เท่าที่เราหาได้หรือจะหาในอนาคต) เพราะเกมนี้มันไม่ใช่แค่เอาพลังโจมตีสูงสุดใส่รวมกันก็พอ

สูตรหลัก

ดาเมจพื้นฐาน =

พลังโจมตี x ผลรวมคารา (キャラ) x ผลรวมต่างโลก x ผลรวมแมกน่า x
ผลรวมสกิล
เลือดน้อยตีแรง
x ผลรวมสกิล
เลือดน้อยตีแรงแมกน่า
x คำนวนธาตุ
ปัจจุบันUpdate ฉลองครบรอบ2ปี มีการเปลี่ยนรูปสกิลอาวุธ ทำให้เราสามารถแยกประเภท ผลสกิลโจมตีได้ง่ายขึ้น

Skill atk 2 1 รูปดาบไม่มีสัญลักษณ์ซ้ายบน แสดงว่าจัดอยู่ในประเภท คารา( キャラ)

Skill atk a 1 3 รูปดาบมีสัญลักษณ์ EX ซ้ายบน แสดงว่าเป็นประเภท ( ต่างโลก )

Skill atk m 3 3 รูปดาบมีสัญลักษณ์ M ซ้ายบน แสดงว่าเป็นประเภท ( แมกน่า )

Skill backwater 1 3 รูปไฟไม่มีสัญลักษณ์ซ้ายบน แสดงว่าเป็นประเภท ( เลือดน้อยตีแรง )

Skill backwater m 1 3 รูปไฟมีสัญลักษณ์ M ซ้ายบน แสดงว่าเป็นประเภท ( เลือดน้อยตีแรงแมกน่า )

 

พลังโจมตี

เป็นค่าพลังจากการรวมค่าพลังโจมตีพื้นฐานต่างๆ

Damagecalz1
ในวงกลมแดงคือพลังโจมตีของตัวละครของแต่ละคนที่ผ่านการคำนวณมาแล้ว

ตัวเอกมีพลังโจมตี 45014

เอซเซลพลังโจมตี 39474

ซูเทล่าพลังโจมตี 37324

สตันพลังโจมตี 35260

แต่ละคนพลังโจมตีจะไม่เท่ากัน ส่วนมากตัวเอกพลังโจมตีจะเยอะกว่าเพราะมีซัพพอร์ตโบนัสอาชีพเยอะ

วิธีคำนวณพลังโจมตี จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ตัวเอก และตัวละครในปาตี้ (จริงๆไม่ต้องคำนวณก็ได้ แค่อยากให้รู้ที่มา)

พลังโจมตีตัวเอก

คำนวณจาก

( พลังโจมตีที่คิดจาก Rank + โบนัสอาชีพ (ที่เป็นหน่วย) + พลังโจมตีอาวุธ + โบนัสอาวุธถนัด + พลังโจมตีซัมม่อน ) x โบนัสอาชีพ (ที่เป็น %)

ยกตัวอย่างในภาพ

ผู้เล่น RANK 128 = 5560 วิธีคำนวนหาได้จากข้อมูลเบื่องต้น (ในหัวข้อพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นต่อ Rank)

โบนัสอาชีพ = 3000 ในได้จาก Zenith ถ้าเล่นอาชีพเช่น Weapon Master ก็มีโบนัสเพิ่มโจมตีอีก

Damagecalz2
พลังโจมตีอาวุธ = 20667

โบนัสอาวุธถนัดคือ ถ้าเราใส่อาวุธที่อาชีพนั้นถนัดจะเพิ่มพลังโจมตี 20% อย่างเช่นตัวเอกใช้อาชีพ Hawk Eye เป็นอาชีพที่ถนัดมีดและปืน ในอาวุธชุดนี้ที่ใส่มี ปืนสองกระบอก

โดยคิดที่ปืนทีละกระบอก 2033 เพิ่ม 20% = เพิ่มมา 406.6

3020 เพิ่ม 20% = เพิ่มมา 604

ดังนั้นโบนัสอาวุธถนัด = 1010.6

*ถ้าเซนิธเพิ่มค่าถนัดอาวุธ 3 ดาว (+5%) การคำนวนก็เป็น 25%

*อาชีพที่ถนัดอาวุธ 1 ชนิดอย่างออก้าก็คิดแค่ 20% ถ้ารวมเซนิธ สองอย่าง อาวุธถนัด 1 และ 2 (+5% สองอย่าง) จะคิดเป็น30%

Damagecalz3
พลังโจมตีซัมม่อน = 9597
Damagecalz5-0
โบนัสอาชีพที่เป็น % = 13% ( ถ้าเป็นมาสเตอร์อาชีพจนครบก็จะประมาณ 13%)

ดังนั้น พลังโจมตีของตัวเอก = (5560 + 3000 + 20667 + 1010.6 + 9597) x 1.13 = 45013.098 คาดว่าเป็นการปัดเศษขึ้นเพราะการคูณ เลยเท่ากับ 45014 ที่มีค่าเท่ากับข้างบน

พลังโจมตีของตัวละครในปาตี้

จะคำนวณคล้ายๆตัวเอก ยกตัวอย่าง เอซเซลในภาพ

Damagecalz4

คำนวณจาก พลังโจมตีตัวละคร + พลังโจมตีอาวุธ + โบนัสอาวุธถนัด + พลังโจมตีซัมม่อน

พลังโจมตีตัวละคร = 8200 ตามพลังโจมตีตัวละคร (ตามภาพเลย)

พลังโจมตีอาวุธ = 20667

โบนัสอาวุธถนัด = 1010 ปกติแล้วตัวละครแต่ละตัวจะมีอาวุธถนัด แต่มีถนัดแค่อาวุธเดียว (ที่ปกติอาชีพจะถนัดสองอย่าง) ซึ่งไม่มีวิธีดูว่าตัวละครตัวนั้นถนัดอาวุธอะไร (ข้อมูลในเกม) เพราะอาวุธถนัดนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นอาวุธที่ตัวละครตัวนั้นถือ ในตัวอย่างเอซเซลถนัดปืนเหมือนกันจึงสามารถนำมาใช้ได้เลยไม่ต้องคำนวนใหม่

พลังโจมตีซัมม่อน = 9597

ดังนั้นพลังโจมตีรวมของเอซเซลคือ 8200 + 20667 + 1010.6 + 9597= 39474.6 ไม่มีการปัดเศษขึ้นเพราะไม่มีการคูณ

 

ผลรวมคารา (キャラ)

ในส่วนของผลรวมคารา (キャラ) จะประกอบไปด้วยอาวุธธรรมดา อาวุธบาฮามุทและซัมม่อนที่เพิ่มคารา

สูตรคำนวนคือ

ผลรวมคารา (キャラ) =

1 + (สกิลอาวุธธรรมดา x

(1 + การเพิ่มจากซัมม่อนแบบซุส))

+ สกิลอาวุธบาฮามุท + ซัมม่อนเพิ่มคารา

สกิลอาวุธธรรมดา

จะเป็นอาวุธทั่วไป โดยประเภทอาวุธธรรมดาจะมีชื่อสกิลตามนี้

ธาตุไฟ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุแสง ธาตุมืด
火の攻刃

業火の攻刃
紅蓮の攻刃

水の攻刃

渦潮の攻刃
霧氷の攻刃

土の攻刃

大地の攻刃
地裂の攻刃

風の攻刃

竜巻の攻刃
乱気の攻刃

光の攻刃

雷電の攻刃
天光の攻刃

闇の攻刃

憎悪の攻刃
奈落の攻刃

Fire

Hellfire

Inferno

Water

Tsunami

Hoarfrost

Earth

Mountain

Terra

Wind

Whirlwind

Ventosus

Light

Thunder

Zion

Dark

Hatred

Oblivion

ถ้าหากเป็นชื่ออื่นนอกจากนี้จะไม่ใช่สกิลอาวุธธรรมดา

Damagecalz6

โดยสกิลอาวุธธรรมดาเช่น 乱気の攻刃 LV10 = เพิ่มพลังโจมตี 15% ให้คิดเป็น 0.15

วิธีคิด % พลังโจมตีของสกิลจากให้ดูจาก ข้อมูลสกิลอาวุธ

ยกตัวอย่าง ถ้ามีอาวุธธรรมดา 5 ชิ้น มีสกิลเลเวล 10 ทั้งหมด จะมีค่าเท่ากับ 0.15 * 5 = 0.75

การเพิ่มจากซัมม่อนแบบซุส

ถ้าใช้ซัมม่อนพิเศษที่เป็นตัวที่เพิ่มพลังสกิลของอาวุธธรรมดา (ที่เรียกว่าแบบซุสเพราะซุสเป็นตัวแรกที่มีในเกม)

เช่น ซัมม่อนซุส (ในตารางธาตุแสง)

มีคุณสมบัติเพิ่ม สกิลชื่อขึ้นต้นด้วย 「光」「雷電」「天光」 80% (120% ถ้า 3 ดาว) ซึ่งเป็นชื่อของสกิลอาวุธธรรมดา

หากใช้ ซัมม่อนประเภทนี้ การเพิ่มจากซัมม่อนแบบซุส จะนับว่าเป็น 0.8 หรือ 3 ดาวเป็น 1.2

ธาตุไฟ ธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุแสง ธาตุมืด
2040094000 2040100000 2040084000 2040098000 2040080000 2040090000

สกิลอาวุธบาฮามุท

อาวุธบาฮามุทนั้นไม่ใช่อาวุธสกิลธรรมดา แต่จัดอยู่ในหมวดอาวุธธรรมดา (ในการคำนวณ) ที่ให้แยกออกมาเพราะไม่มีผลของเกี่ยวกับซัมม่อนแบบซุส โดยอาวุธบาฮามุทสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก อาวุธบาฮามุท

ตัวอย่าง เช่น ใส่มีดบาฮามุทอัพเต็ม (เพิ่มโจมตีคน 30%) กับดาบบาฮามุท (เพิ่มโจมตีคนและดราฟ 15%)

รวมแล้วคิดเป็น 0.3 + 0.15 = 0.45

ซัมม่อนเพิ่มคารา (キャラ)

ส่วนนี้จะเป็นการบวกเพิ่มของซัมม่อนบางประเภท

Damagecalz7-0
ยกตัวอย่างซัมม่อนเดียโบรอส 2040062000 (ข้างบน)

จะมีคำว่า キャラ หมายความว่าเป็นซัมม่อนที่เพิ่มคารา

ส่วนข้างล่าง เวเซลาโก้ 2040091000

จะเป็นเพิ่มธาตุไม่ใช่คารา

สรุปถ้าใช้ซัมม่อนเพิ่มคาราเช่นเดียโบรอส เพิ่มโจมตีคารา 40% = 0.4

**ส่วนใหญ่ซัมม่อนเพิ่มโจมตีคาราจะเป็นซัมม่อนที่มีผลหลายอย่าง เช่นเพิ่ม HP ด้วย

จะมีซัมม่อนบางตัวที่เป็นการเพิ่มแบบคาราแต่ไม่บอกเช่น ดิ ออเดอแกรนเด้ ジ・オーダー・グランデ
Damagecalz8
จะเห็นว่าไม่มีเขียนว่าคารา แต่จริงๆแล้วที่เพิ่ม 200% นั้นเป็นแบบคารา ถ้าใช้แกรนเด้ (3ดาว) จะได้ค่าคารา 200% = 2.0
ตัวอย่าง
Damagecalz9-0
ยกตัวอย่างการคำนวน ผลรวมคารา (キャラ) ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าอาวุธอะไรและใช้ซัมม่อนอะไร
Damagecalz10
จากที่เห็น

อาวุธค้อนชิ้นแรก สกิลชื่อ 霧氷の攻刃II เป็นสกิลอาวุธธรรมดาเลเวล15 = 20% = 0.2
และมีพิณน้ำก็เป็น 霧氷の攻刃 สกิลเลเวล 5 = 10% = 0.1
มีดาบไฟอาชูร่า (มีสกิลเพิ่มโจมตีไฟและน้ำ) สกิลเลเวล 10 = 15%= 0.15
มีมีดบาฮามุทสกิลเลเวล10=สำหรับคน30% มีค่า= 0.3
ใช้ซัมม่อนเฟนริล เพิ่มคารา 40%=0.4
สมมุติว่าใช้ซัมม่อนเพื่อนเป็น 2040100000 3 ดาว ที่เพิ่มพลังสกิลธาตุน้ำ 120% = 1.2

สูตรคือ

1 + (สกิลอาวุธธรรมดา x (1 + การเพิ่มจากซัมม่อนแบบซุส))+ อาวุธบาฮามุท + เพิ่มโจมตีคารา
แทนค่าในสูตร 1 + ((0.2 + 0.1 + 0.15) x (1 + 1.2)) + 0.3 + 0.4 = 2.69

ผลรวมคารา (キャラ)2.69

 

ผลรวมต่างโลก

ผลรวมต่างโลก คือผลรวมค่าพลังโจมตีจากสกิลอาวุธต่างโลก เป็นอาวุธที่ได้จากอีเวนท์บางประเภท จะเป็นอีเวนท์ที่ Collaboration กับเกมอื่น (หรือไม่ใช่เกม) สมัยก่อนจะมีแค่อีเวนท์ ไอดอลมาสเตอร์ อาวุธจะมีชื่อสกิลว่า Unknown (アンノウン) (ส่วนใหญ่เลยใช้เรียกสกิลประเภทนี้ว่า Unknown)

สูตรการคำนวณ

1 + (สกิลอาวุธ Unknown (ของไอดอลมาสเตอร์) x

(1 + การเพิ่มจากซัมม่อน 神崎蘭子 (คันซากิรันโกะ)))

+ สกิลอาวุธต่างโลกอื่นๆ

มีแค่อาวุธจากไอดอลมาสเตอร์ (ที่ชื่อ アンノウン) เท่านั้นที่ได้รับผลจากคันซากิรันโกะ 2040057000 โดยจะเพิ่ม 30% (50%) นับเป็น 0.3 (0.5) (จะเห็นว่าน้อยมาก เลยไม่ค่อยมีคนคิดใช้)

ตารางสกิลอาวุธต่างโลกที่เพิ่มโจมตีในปัจจุบัน (5/2/2016)

ชื่อสกิล

ได้จากอาวุธจากอีเวนท์

アンノウン・ATK

アンノウン・ATKII

ไอดอลมาสเตอร์

シンデレラファンタジー~少女達の冒険譚~

シンデレラファンタジー~夢の続きの空の先~

シンデレラファンタジー~新たなる来訪者~

シンデレラファンタジー~迷える魂よ、安らかに~

サイコー!FANTASY~理由(ワケ)あって、空へ!~

ストレングス (交差する運命の物語)

อีเวนท์เทลออฟแอสทีเรีย

テイルズオブアスタリア

セービングアタック ウルトラグランブルーファイター

อีเวนท์สตรีทไฟเตอร์

烈光の至恩

自動辻斬装置

スレイヤーズまぐな

อีเวนท์สเลเยอร์

 

ผลรวมแมกน่า

ผลรวมแมกน่า คือ ผลรวมสกิลของอาวุธแมกน่า ที่ดรอปจากบอสเกาะเนื้อเรื่อง (หรือเรียกว่าบอสธาตุ) ระดับ EX ขึ้นไป ดังนั้นอาวุธแมกน่านั้นแยกไม่ยากเพราะเป็นอาวุธประจำบอสแต่ละตัวนั้นเอง โดยชื่อสกิลจะมีคำว่า 方陣 ต่อท้ายชื่อหน้า

(ของภาษาอังกฤษจะไม่มีคำต่อท้ายแบบ 方陣 แต่จะเรียกเป็นอีกชื่อเลย)

(แมกน่า แบบEngเรียก Omega)

สูตรการคำนวณ

1 + (สกิลอาวุธแมกน่า x (1 + การเพิ่มจากซัมม่อนแมกน่า))

การคำนวณก็ไม่ยากแค่รวมค่าสกิลของอาวุธแมกน่า ถ้าใช้ซัมม่อนแมกน่า 50% (100%) ก็แทนด้วย 0.5 (1.0)

ตัวอย่าง
Damagecalz11
อาวุธแมกน่า 3 ดาวสกิลเลเวล 10 4 ชิ้น = 15%*4 = 60% = 0.6

พร้อมใช้ซัมม่อนแมกน่า 3 ดาว 2 ตัว (ของเราและเพื่อน) = 200% = 2.0

ผลรวมแมกน่า = 1 + (0.6x(1+2.0)) =2.8

ตารางชื่อสกิลและซัมม่อนแมกน่า

ซัมม่อน
ชื่อสกิลโจมตี

(ชื่อแบบภาษาอังกฤษ)

ได้จาก
2040034000 機炎方陣・攻刃

機炎方陣・攻刃II

(Vulcan's Might)

อาวุธ SR

ไม้เท้า SSR

2040028000 海神方陣・攻刃

海神方陣・攻刃II

(Ezili's Might)

อาวุธ SR

มีด SSR

2040027000 創樹方陣・攻刃

創樹方陣・攻刃II

(Gaia's Might)

หมัด SR / ไม้เท้า SSR

ดาบ SSR

2040020000 嵐竜方陣・攻刃

嵐竜方陣・攻刃II

(Aeolus's Might)

อาวุธ SR / ปืน SSR

หมัด SSR

2040047000 騎解方陣・攻刃II

(Horus's Might)

พิณ SSR / ปืน SSR

ดาบ SSR

2040046000 黒霧方陣・攻刃II

(Shalim's Might)

หอก SSR / ขวาน SSR

หมัด SSR

-ในแพทฉลอง2ปีได้เพิ่ม อาวุธของบอสซัมม่อน 6 ธาตุ ขึ้นมา ซึ่งถ้าเป็นแบบดรอปมาจะเป็นแบบแมกน่า (มี 方陣 ตรงชื่อ/แบบENGจะเป็นชื่อคล้ายๆในตารางข้างบน) ส่วนใหญ่เป็นสกิลผสมแบบใหม่ การคำนวณบางอันที่เป็นเพิ่มโจมตีก็ให้คิดแบบในแมกน่าได้

ผลรวมสกิลเลือดน้อยตีแรงอาวุธธรรมดาอาวุธแมกน่า

สกิลเลือดน้อยตีแรง เป็นสกิลที่เพิ่มโจมตีมากขึ้นตาม HP ที่ลดลง วิธีดูพลังโจมตีให้อ้างอิงตามข้อมูลสกิลอาวุธ

ทุกประเภทไม่ว่า ธรรมดาหรือแมกน่า สกิลจะใช้ชื่อ 背水 ต่อท้าย ส่วนวิธีแยกแมกน่ากับอาวุธธรรมดานั้นตอนนี้ (6/2/2016) แมกน่าจะมีแค่สามอย่าง คือ

機炎方陣・背水II, จากดาบ 2040034000

創樹方陣・背水II จากธนู 2040027000

嵐竜方陣・背水 จากปืน 2040020000

黒霧方陣・背水 จากหมัด 2040046000

ที่เหลือจะเป็นของสกิลธรรมดาทั้งหมด (อย่างในหอกของ 2040046000 ที่เลือดน้อยตีแรงของลมก็เป็นธรรมดาเพราะชื่อ 乱気の背水)

สูตรคำนวณ

1 + (สกิลอาวุธเลือดน้อยตีแรงธรรมดา x (1 + การเพิ่มจากซัมม่อนแบบซุส))
1 + (สกิลอาวุธเลือดน้อยตีแรงแมกน่า x (1 + การเพิ่มจากซัมม่อนแมกน่า))

การคำนวณของสกิลเลือดน้อยตีแรงนั้น จะคำนวณยากเพราะเมื่อเริ่มต้น HP เต็ม พลังโจมตีที่เราจะได้เพิ่มจากสกิลจะ = 0 ดังนั้นหากเล่นสกิลเลือดน้อยตีแรง ถ้าเราอยากคำนวณดาเมจต้องจำลองว่าเมื่อ HP เราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นถ้าเราเลือด 1% จะได้พลังโจมตี 29% จากสกิล 創樹方陣・背水II ให้อ้างอิงตามข้อมูลสกิลอาวุธ ก็แทนค่าในการคำนวนเป็น 0.29

ตัวอย่าง
Damagecalz12
จะยกตัวอย่างชุดอาวุธที่เน้นเลือดน้อยตีแรง ในชุดอาวุธนี้มีสกิล 創樹方陣・背水II อยู่ 4 ชิ้นเลเวลเต็ม 10

และ 地裂の背水 ที่เป็นเลือดน้อยตีแรงธรรมดา ใส่ซัมม่อนแมกน่าสองตัวเมื่อคิดว่า HP เหลือ1% เลือดน้อยตีแรงจะตกชิ้นละ 29% = 0.29 x 4 = 1.16 สำหรับแมกน่า ส่วนอาวุธธรรมดานั้นมีชิ้นเดียว เป็น 0.29

แทนในสูตร

แมกน่าเลือดน้อยตีแรงจะได้ 1 + (1.16 x (1 + 2.0)) = 4.48

ธรรมดาเลือดน้อยตีแรงจะได้ 1 + (0.29 x (1 + 0) = 1.29 (เพราะซัมม่อนแมกน่าไม่มีผลกับสกิลธรรมดา)

 

คำนวณธาตุ

ในส่วนของธาตุจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากสถานะของศัตรู ซัมม่อน และบัพธาตุ ต่างจากที่ผ่านมาที่เน้นเป็นที่อาวุธสูตร คือ


คำนวณธาตุ =

สถานะแพ้ชนะธาตุ
+
ซัมม่อนเพิ่มธาตุ

สถานะแพ้ชนะธาตุ ตามข้อมูลทั่วไปมี 3 กรณี

สถานะ ค่า
ชนะธาตุ 1.5
แพ้ธาตุ 0.75
ไม่แพ้ไม่ชนะ 1

ซัมม่อนเพิ่มธาตุ

เหมือนกรณีซัมม่อนที่เพิ่มคารา แต่เป็นเพิ่มธาตุ

Damagecalz13
ซัมม่อนที่เขียนว่า 属性攻撃力 จะเป็นเพิ่มธาตุ

(ไม่มีคำว่า キャラ)

จากในรูป ถ้าเพิ่ม 50% = 0.5

เช่นพวก Lucifer ที่เพิ่มธาตุ 120% ในสามดาวก็นับเป็น 1.2

ตัวอย่าง การคำนวนธาตุ

ถ้าเราสู้ตัวกับที่แพ้ธาตุเรา (เราชนะธาตุ)= 1.5 (อ้างอิงตารางสถานะข้างบน)

ใช้ซัมม่อนเมดูซ่า 3 ดาว 2040059000 = 80% = 0.8

และบาลสามดาว 2040013000 = 60% = 0.6

ธาตุจะคำนวนเป็น 1.5 x (0.8 + 0.6) = 2.1

สรุปดาเมจพื้นฐาน

หลังจากเรารู้จักทุกอย่างแล้ว เราจะนำทุกอย่างมารวมกันเพื่อคำนวนความสามารถของเราที่สามารถทำไปเปรียบเทียบเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการจัดอาวุธและซัมม่อน ในหัวข้อนี้จะเป็นการยกตัวอย่างแบบรวมทั้งหมด

สูตรรวม ดาเมจพื้นฐาน =

พลังโจมตี x ผลรวมคารา x ผลรวมต่างโลก x ผลรวมแมกน่า x เลือดน้อยตีแรงธรรมดา x เลือดน้อยตีแรงแมกน่า x ธาตุ
ตัวอย่างที่ 1
Damagecalz14
ข้อมูล (สายธรรมดาแมกน่าxธาตุ)

เล่นธาตุแสง สู้กับธาตุมืด (ชนะธาตุ)=1.5

พลังโจมตี = 40829

อาวุธทั้งหมดสกิลเลเวล 10

อาวุธธรรมดา(ดาบแจน, ดาบวอ, ดาบอามิร่า(เพิ่มโจมตีแสง/ลม), ธนูวอ) 4 ชิ้น สกิลรวม = 60%

อาวุธบาฮามุท (มีด) 30%

อาวุธแมกน่า (พิณ) 4 ชิ้น = 60%

อาวุธต่างโลก (สนับมือ) 1 ชิ้น = 15%

ซัมม่อนแมกน่า 100%

ซัมม่อนเพื่อนธาตุ 120%

แทนค่า 

พลังโจมตี x ผลรวมคารา x ผลรวมต่างโลก x ผลรวมแมกน่า x เลือดน้อยตีแรงx เลือดน้อยตีแรงแมกน่า x ธาตุ

=40829 x (1+0.6+0.3) x (1+0.15) x (1+(0.6x(1+1.0))) x(1.5+1.2)

=40829 x 1.9 x 1.15 x 2.2 x 2.7

= 40829 x 12.9789 = 529915.5081 ปัดเศษ 529916 นี่คือดาเมจพื้นฐานของชุดอาวุธนี้

ตัวอย่างที่ 2
Damagecalz15
ข้อมูล(สายแกรนเด้ยังไม่เต็มที่)

เราจะลองวัดพลังของการใช้ซัมม่อนแกรนเด้ว่าแรงแค่ไหนถึงแม้สู้กับตัวที่แพ้ธาตุ เล่นธาตุ ลม สู้กับธาตุไฟ (แพ้ธาตุ)=0.75

พลังโจมตี = 48770

อาวุธทั้งหมดสกิลเลเวล 10

อาวุธธรรมดา (ดาบอามิร่า, ปืนวอ, ดาบอามิร่า,ดาบฟูจินไรจิน) 4 ชิ้น สกิลรวม = 60%

อาวุธบาฮามุท (มีด) 30%

อาวุธแมกน่า (หมัด) 3 ชิ้น = 45%

อาวุธต่างโลก (พิณ?กบ) 3 ชิ้น = 45%

ซัมม่อนแกรนเด้(เพิ่มคารา) 200%

ซัมม่อนเพื่อนธาตุ 80%

แทนค่า 

พลังโจมตี x ผลรวมคารา x ผลรวมต่างโลก x ผลรวมแมกน่า x เลือดน้อยตีแรงx เลือดน้อยตีแรงแมกน่า x ธาตุ

=48770 x (1+0.45+0.3+2.0) x (1+0.45) x (1+(0.45) x(0.75+0.8)

=48770 x 3.75 x 1.45 x 1.45 x 1.55

= 48770 x 12.22078125 =596007.5015625 ปัดเศษ 596008 นี่คือดาเมจพื้นฐานของชุดอาวุธนี้

จะเห็นว่าแรงกว่าตัวอย่างที่1แม้จะสู้กับตัวแพ้ธาตุ เพราะซัมม่อนแกรนเด้นั้นแรงสุดๆแต่ธาตุที่ใช้ในปาตี้ได้มากสุดแค่สองคนเท่านั้น(ตามเงื่อนไขของซัมม่อนแกรนเด้)

เราลองเปลี่ยนเป็นชนะธาตุเพื่อให้เห็นพลังที่แท้จริงดีกว่า(ปกติใครจะเอาไปตีตัวที่เราแพ้ธาตุ)

=48770 x (1+0.45+0.3+2.0) x (1+0.45) x (1+(0.45) x(1.5+0.8)

=48770 x 3.75 x 1.45 x 1.45 x 2.3

= 48770 x 18.1340625 =884398.228125 ตัดเศษ 884398 นี้คือดาเมจพื้นฐานของอาวุธชุดนี้เวลาชนะธาตุ

ตัวอย่างที่ 3
Damagecalz16
ข้อมูล (สายเลือดน้อยตีแรงเต็มที่)

กรณีนี้จะเป็นสายเลือดน้อยตีแรง ตรงนี้อาจจะงงตรงที่ปืนของยูสเทสมีสองสกิลที่ซับพอทธาตุดิน คือ โจมตี(ขนาดเล็ก) และเลือดน้อยตีแรงใหญ่ โดยตัวอย่างนี้จะทดลองสามแบบคือHP 100% / 50%/10% ตามลำดับ

เล่นธาตุ ดิน สู้กับธาตุไฟ (ไม่แพ้ชนะ)=1.0

พลังโจมตี = 46224

อาวุธทั้งหมดสกิลเลเวล 10

อาวุธธรรมดา (มีดวอ,ปืนยูสเทส) = 25% (จาก15%+10%)

อาวุธแมกน่า (ดาบ) 4 ชิ้น = 60%

อาวุุธแมกน่าเลือดน้อยตีแรง(ธนู)4ชิ้น

= 0%(HPเต็ม)

=38% (HPเหลือ50%)

=96% (HPเหลือ10%)

อาวุธเลือดน้อยตีแรงธรรมดา (ปืนยูสเทส)

= 0%(HPเต็ม)

=9.5% (HPเหลือ50%)

=24% (HPเหลือ10%)

ซัมม่อนแมกน่า 100%

ซัมม่อนเพื่อนแมกน่า 100%

แทนค่า 

ที่HP100% 

พลังโจมตี x ผลรวมคารา x ผลรวมต่างโลก x ผลรวมแมกน่า x เลือดน้อยตีแรงx เลือดน้อยตีแรงแมกน่า x ธาตุ

=46224 x (1+0.27) x (1+(0.6x(1+2.0))) x 1.0

=46224 x 1.27 x 2.8 x 1.0

= 46224x 3.556 = 164372.544 ปัดเศษ 164373 นี่คือดาเมจพื้นฐานของชุดอาวุธนี้ เมื่อHP100%

ที่HP50%พลังโจมตี x ผลรวมคารา x ผลรวมต่างโลก x ผลรวมแมกน่า x เลือดน้อยตีแรงx เลือดน้อยตีแรงแมกน่า x ธาตุ

=46224 x (1+0.27) x (1+(0.6x(1+2.0))) x (1+(0.095))x (1+(0.38 x (1+2.0)) x(1.0)

=46224 x 1.27 x 2.8 x 1.095 x 2.28 x 1.0

= 46224x 8.8779096 = 410372.4933504 ตัดเศษ 410372 นี่คือดาเมจพื้นฐานของชุดอาวุธนี้ เมื่อHP50%

ที่HP10%พลังโจมตี x ผลรวมคารา x ผลรวมต่างโลก x ผลรวมแมกน่า x เลือดน้อยตีแรงx เลือดน้อยตีแรงแมกน่า x ธาตุ

=46224 x (1+0.27) x (1+(0.6x(1+2.0)))x (1+(0.24))x (1+(0.96 x (1+2.0)) x(1.0)

=46224 x 1.27 x 2.8 x 1.24 x 3.88 x 1.0

= 46224x 17.1086272 = 790829.1836928 ตัดเศษ 790829 นี่คือดาเมจพื้นฐานของชุดอาวุธนี้ เมื่อHP10%

คำนวนผลลัพธ์ดาเมจ

หลังจากเราเข้าใจวิธีหาดาเมจพื้นฐานแล้ว ต่อไปจะเป็นการหาผลลัพดาเมจที่เกิดขึ้นเวลาเราโจมตีศัตรู

ดาเมจปกติ

สูตรคำนวณ :

{ดาเมจพื้นฐาน x ( 1 + บัพกิล ) x( 1 - ดีบัพลดโจมตีของตัวเอง x (1 + คริติคอล ) }

หาร{ พลังป้องพื้นฐานศัตรู x ( 1 +บัพเพิ่มป้องกันศัตรู + เพิ่มป้องกันธาตุศัตรู - ดีบัพลดป้องกันศัตรู - ดีบัพลดป้องกันธาตุศัตรู ) }x (ค่าความผิดพลาดของข้อมูล)

อธิบายสูตร

ดาเมจพื้นฐาน พลังโจมตีที่เกิดการจากคำนวณในหัวแรก
บัพกิล บัพเพิ่มโจมตีธาตุต่างๆขอกิลเลเวล3=10%=0.1

+ บัพช่วงกิลวอ ที่บริจากตลับม่วงเต็มที่30%=0.3

+บัพผู้แพ้บัพเพิ่มโจมตีเพิ่ม30%=0.3

สรุปในช่วงกิลวอจะเพิ่มพลังโจมตีมากสุดที่ 70%=0.7

ดีบัพลดโจมตีของตัวเอง ดีบัพที่ศัตรูติดอยู่ รวมกันจะไม่เกิน50%หรือก็คือมากสุด0.5
คริติคอล ดูข้อมูลคริติคอลจาก สกิลอาวุธ ถ้าเป็นคริติคอล50%=0.5
พลังป้องกันพื้นฐานศัตรู พลังป้องกันของศัตรูแต่ละตัวไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่10ถึง15

ที่บางตัวบาง บางตัวแข็งเพราะส่วนนี้

บัพเพิ่มลดป้องกัน บัพป้องกันบวกลบกันแล้วห้ามน้อยกว่า0.5 (แต่มากเท่าไหนก็ได้)
ค่าความผิดพลาดของข้อมูล เกมมีค่าความผิดพลาด คิดเป็น 0.95-1.05 (เลขสุ่ม)
ตัวอย่าง
Damagecalz17
โจมตีโดยใช้ชุดอาวุธตัวอย่างที่3ของการสรุปการโจมตีพิ้นฐาน

ทดลอง1 ไม่บัพอะไรเลย

ที่มีดาเมจพื้นฐาน=164373

พลังป้องกันของอิกดราซิล =10

แทนค่าในสูตรคือ

(164373 /10 ) x (0.95ถึง1.05)=

ดาเมจปกติที่ได้คือ 15615 ถึง 17259

Damagecalz18
ทดลองโจมตีหลังจากใช้ท่าลดป้องกันของDarkFencerที่มีดาเมจพื้นฐาน=164373

พลังป้องกันของอิกดราซิล =10

และโดนบัพลดป้องกัน 25%

แทนค่าในสูตรคือ

(164373 /(10x(1-0.25)) ) x (0.95ถึง1.05)=

ดาเมจปกติที่ทำได้คือ 20820 ถึง 23012

(ในภาพอาจจะมีคลาดเคลื่อนนิดหน่อย)

คำนวนดาเมจท่าไม้ตาย

ดาเมจท่าไม้ตาย((奥義,ougi) ใช้ได้เมื่อเกจท่าไม้ตายร้อยเต็ม

สูตรคำนวณ =

{ ค่าพลังท่าไม้ตาย + (ดาเมจปกติ x อัตราคูณท่าไม้ตาย) } x(1+ บัพเพิ่มดาเมจท่าไม้ตาย)x(1+คริติคอล)

อธิบายสูตร

ค่าพลังท่าไม้ตาย -ตัวเอก จะขึ้นอยู่กับอาวุธ(เพราะท่าไม้ตายอยู่ที่อาวุธ) ส่วนมากSSRจะอยู่ที่2500

ส่วนอาวุธ4ดาวจะ3000 และ4ดาวกาชา4000 (อาวุธวอชิน3000 ขั้นสุดท้าย3500)

-ตัวละคร จะมีค่าไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแต่ละตัว

ตัวละครSSR ค่าจะอยู่ที่ประมาณ 2000 เป็นส่วนใหญ่ SR จะอยู่ที่1000ไม่เกิน2000

ดาเมจปกติ ดาเมจที่คำนวนจากสูตรในหัวข้อแรก
อัตราคูณท่าไม้ตาย -ตัวเอกอัตราคูณจะอยู่ที่อาวุธ ให้ดูจาก อาวุธ -ตัวละคร มีค่าไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่

R จะอยู่ที่ 2 เท่า

SR จะอยู่ที่ 3.5เท่า (จะเป็นประมาณ4เท่าตอน5ดาว)

SSR จะอยู่ที่ 4.5เท่า โดยส่วนมาก (ถ้าอัพเกรดเป็น5ดาวจะเป็น5เท่า)

มีบางตัวที่มีมีเงื่อนไขเพิ่มพลังท่าไม้ตาย เช่น แวมปี้ถ้าศัตรูติดบัพหัวใจจะเป็น6.75

ตัวSSR(ที่ไม่ใช่5ดาว)ที่ท่าไม้ตายแรงผิดปกติ(โดยไม่เกี่ยวกับบัพ/Ability)มี

เรฟิเอ้(レ・フィーエร่างปกติ) ท่าไม้ตาย 5.5เท่า

ซาร่า(サラ) ท่าไม้ตาย 5เท่า (5เท่านี้หมายถึงตอนHPเต็ม มีซับอบิลิตี้เลือดน้อยตีแรงถ้าHPน้อยลงจะแรงขึ้นอีก)

แกะ(アニラ) ท่าไม้ตาย 5เท่า

บัพเพิ่มดาเมจท่าไม้ตาย บัพเพิ่มดาเมจท่าไม้ตายจากภายนอกเช่นบัพ ซัมม่อนกรานิ (4ดาว) กับซัมม่อน คางุยะ เป็นต้น
คริติคอล ดูข้อมูลคริติคอลจาก สกิลอาวุธ ถ้าเป็นคริติคอล50%=0.5
ตัวอย่าง

ตัวเอกดาเมจตีธรรมดาที่ทำได้คือ 115,000

ใช้ดาบ วอ ขั้นสุดท้าย(ร่างตื่นสมบูรณ์)

ค่าพลังท่าไม้ตาย=3500

อัตราคูณท่าไม้ตาย=5.0

ใช้อาชีพWeaponmasterใช้อบิลิตี้บัพคริติคอล(50%)=0.5

แทนค่าในสูตรคำนวณ

{ ค่าพลังท่าไม้ตาย + (ดาเมจปกติ x อัตราคูณท่าไม้ตาย) } x(1+ บัพเพิ่มดาเมจท่าไม้ตาย)x(1+คริติคอล)

{ 3000 + (115000*5) } x (1+0.5) = 867,000

คำนวณดาเมจเชนเบิร์ส

เชนเบิร์สหรือท่าไม้ตายต่อเนื่อง ที่จะเกิดโบนัสดาเมจหากใช้ท่าไม้ตาย2คนขึ้นไปในเทิร์นเดียวกัน

สูตรคำนวณ

ดาเมจท่าไม้ตายรวม x จำนวนเชน x แพ้ชนะธาตุ x (1+บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์สซัมม่อน+บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์ส)
ดาเมจท่าไม้ตายรวม รวมดาเมจทุกท่าไม้ตายที่ใช้ก่อนเชนเบิร์ส (ไม่นับดาเมจเพิ่มจากOverChainกับดาเมจแถม)

OverChain= บางตัวละครสามารถใช้ท่าไม้ตาย2ครั้งต่อรอบ(ทำให้เชนเกิน4) ถ้าดาเมจหลังจากเชน4จะไม่นับในการคำนวนเชนเบิร์ส

ดาเมจแถม= ท่าที่มีเอฟเฟคเพิ่มดาเมจทีหลัง(เช่นท่าไม้ตายของชาร์ลอท(5ดาว) ซิกฟริด หรือ999kของโยฮันรุราฮา)

จำนวนเชน ถ้าเชน 2คน = 1/4

3คน= 1/3

4คนขึ้นไป = 1/2

แพ้ชนะธาตุ ชนะ =1.5

แพ้ = 0.75

ไม่แพ้ไม่ชนะ = 1

บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์สซัมม่อน บัพติดตัวของซัมม่อนเช่น กรานิ 150% 180% 200%=1.5 ,1.8 ,2.0
บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์ส บัพเพิ่มจากภายนอก (ไม่ค่อยมี)

เช่นบัพซับAbilityของสิบเทพサラーサ

ตัวอย่างที่1

กรณีเชน2คน เล่นธาตุลม สู้กับธาตุดิน (ชนะธาตุ)

ตัวละครเอก ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 176,000

ตัวละครที่2 ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 156,000

แทนค่าในสูตร

ดาเมจท่าไม้ตายรวม x จำนวนเชน x แพ้ชนะธาตุ x (1+บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์สซัมม่อน+บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์ส)

(176000+156000) x (1/4) x 1.5

=124500 เป็นดาเมจเชนเบิร์ส(ปกติเชน2คนเลยไม่คุ้มเท่าไร)

ตัวอย่างที่2

กรณีเชน4คน เล่นธาตุดิน สู้กับธาตุดิน (ไม่แพ้ชนะธาตุ)

ตัวละครเอก ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 161,005

ตัวละครที่2 ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 136,070

ตัวละครที่3 ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 137,214

ตัวละครที่4 ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 117,133

แทนค่าในสูตร

ดาเมจท่าไม้ตายรวม x จำนวนเชน x แพ้ชนะธาตุ x (1+บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์สซัมม่อน+บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์ส)

(161005+136070+137214+117133) x (3/4) x 1.0

=413566 เป็นดาเมจเชนเบิร์ส

ตัวอย่างที่3

กรณีเชน4คน เล่นธาตุดิน สู้กับธาตุดิน (ไม่แพ้ชนะธาตุ)

ใช้ซัมม่อนกรานิ(3ดาว) 180%=1.8

ตัวละครเอก ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 101,005

ตัวละครที่2 ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 96,070

ตัวละครที่3 ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 77,214

ตัวละครที่4 ทำดาเมจท่าไม้ตาย = 97,133

แทนค่าในสูตร

ดาเมจท่าไม้ตายรวม x จำนวนเชน x แพ้ชนะธาตุ x (1+บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์สซัมม่อน+บัพเพิ่มดาเมจเชนเบิร์ส)

(101005+96070+77214+97133) x (3/4) x 1.8 x 1.0

=501419 เป็นดาเมจเชนเบิร์ส

**ข้อมูลผิดถูกสงสัยตรงไหนถามได้ที่คอมเม้นหรือเพจแกรนบลู(เพจไหนก็ได้)นะครับ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki